Δωρεάν Τοποθέτηση Μπαταρίας Κατόπιν Ραντεβού

Η δωρεάν τοποθέτηση της μπαταρίας σας προϋποθέτει τα εξής:

1) Ανακύκλωση της παλιάς μπαταρίας από εμάς.

2) Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται στο χώρο μας.

3) Η τοποθέτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού από τον τεχνικό μας.