Πολιτική Εγγυήσεων

Πολιτική Εγγυήσεων
Η εγγύηση ισχύει για τους περισσότερους τύπους μπαταριών και αυστηρά σε περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται μόνο στη μπαταρία.
Η εγγύηση είναι για 12 ή 24 μήνες και παρέχεται κάλυψη αντικατάστασης για τις παρακάτω περιπτώσεις:
-Σε μπαταρίες με κομμένη γέφυρα &
-Σε μπαταρίες με βραχυκυκλωμένο στοιχείο. Προϋπόθεση η μπαταρία να παραμείνει για 48 ώρες στο κατάστημα.
Δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες μοτό, από κανένα εργοστάσιο.
Επιπλέον δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες:
-που το όχημα έχει ηλεκτρολογικής φύσεως βλάβη
-που παραμένουν σε ακινησία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα
-που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης
-που είναι μικρότερες από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής 
-που έχουν υποστεί σπάσιμο